Ogres invalīdu biedrība dibināta 1989. gada 12. maijā. Līdz 1999. gada 1. decembrim darbojās kā republikas invalīdu biedrības nodaļa.  
No 1999. gada 1. decembra biedrība reģistrēta kā patstāvīga sabiedriska organizācija. Biedrības pārvaldē darbojās 9 valdes locekļi, valdes priekšsēdētājs un 19 grupu vadītāji.


OGRE NO PUTNA LIDOJUMA

Darbības uzdevumi:
 1. invalīdu integrācija sabiedrībā;
 2. palīdzēt uzlabot invalīdu sadzīves apstākļus;
 3. bagātināt invalīdu kultūras dzīvi;
 4. veicināt invalīdu nodarbinātību;
 5. sadarbība ar pašvaldībām un citām valsts iestādēm;
 6. sadarbība ar uzņēmējiem un līdzekļu piesaiste;
 7. sadarbība ar sabiedriskām organizācijām;
 8. sadarbība ar ārzemju atbalstītājiem.

Aktivitātes:

  Invalīdu biedrībā invalīdu pieņemšana notiek 3 dienas nedēļā. Uzzinām mūsu biedru vajadzības un iespēju robežās tās apmierinām (ar palīglīdzekļiem, humānās palīdzības drēbēm, higiēnas precēm).
  Invalīdiem ar kustību traucējumiem ir pieejami transporta pakalpojumi.

  Invalīdu integrācijai sabiedrībā tiek organizēti dažādi pasākumi (sporta spēles, ekskursijas, saviesīgi vakari). Reizi ceturksnī organizējam grupu vadītājiem sanāksmes pieaicinot pašvaldību darbiniekus un speciālistus, aktuālo jautājumu apspriešanai. 3. decembrī Starptautiskā invalīdu dienā rīkojam koncertu un rokdarbu izstādi pārdošanu. Sveicam invalīdus apaļajās jubilejās sākot no 20 gadiem. Organizējam Ziemassvētku un Lieldienu sarīkojumus. Sadarbībā ar uzņēmējiem piesaistām līdzekļus pasākumu organizēšanā. Braucam ekskursijās un uz teātru izrādēm. 

  ***

  Ogres invalīdu biedrības (OIB) vizuālā identitāte

  Vienota, viegli atpazīstama vizuālā tēla noformējuma ieviešana palīdzēs veicināt OIB attīstību. Vienlaikus - organizācijas iekšējo un ārējo sadarbību, izaugsmi un atvērtību! Ar to savā ziņā izcelsimies citu sabiedrisko organizāciju vidū!

    Simbols

  IB simbols veidots kā stilizēts putns lidojumā, kam aizlauzts viens spārns. Putna lidojuma trajektorijas virziens  - uz augšu, debesīs. Asociatīvi tas tiek sasaistīts ar OIB biedru galvenajām rūpēm – pārvarot  savas veselības problēmas, iekļauties kopējā sabiedrībā, būt līdzvērtīgiem, neatkarīgiem tās locekļiem.

   

  “Cilvēks radīts laimei kā putns lidojumam.”

                                              /V. Koroļenko./

  “Pozitīvas emocijas cilvēkam ir nepieciešamas kā putnam spārni.”

                                                        /Talgats Abrahmanovs/

  “Ceļā uz laimi galvenais nav ātrums, bet gan izvēlētā virziena pareizība.”

                                                                       /G.Kovaļčuks/

  Zīme ir kā simbols cilvēku ar īpašām vajadzībām, kas apvienojušies Ogres invalīdu biedrībā, darbības mērķiem. Cilvēks (putns) vienmēr tiecas, tam ir nepieciešama tiekšanās vēlme uz priekšu, uz augšu (simboliski – pat ar aizlauztu spārnu).

   Grafiskā zīme

   OIB grafiskā zīme ir organizācijas tēla grafiskais elements. Lai panāktu tās vienotu lietojumu, nav pieļaujami nekādi grafiskās zīmes proporciju grozījumi.

  OIB grafisko zīmi var samazināt tik daudz, lai to varētu viegli atpazīt.

  OIB grafisko zīmi nedrīkst papildināt ar citiem grafiskajiem elementiem (līnija, laukums, ēna u. tml.)

  Grafiskā zīme nevar tikt lietota kā tekstūras elements fona aizpildīšanai. 

                          OIB                      

                                                              
                         F

 .